KEMIAN, BIOTEKNOLOGIA SEKÄ LUONNONTUOTEALAN ASIANTUNTEMUSTA.


tuotekeitysbanneri3.jpg

R&D, ASIANTUNTIJAPALVELUT JA KONSULTOINTI - Prosessiteknikkaa, valmistusmenetelmät, tuotekehitys, tuotteiden kaupallistaminen ja tuotteiden dokumentointi ovat esimerkkejä palveluratkaisuista, joissa hyödynnetään kemian, bioteknologian sekä alan markkinoiden erityisosaamista.

Prosessinkehitys ja laitehankinnat, tuotekehitys, kliinisen tutkimustiedon analysointi sekä markkinointiin ja kaupallistamiseen liittyvä tutkimus ja tuotedokumentointi ovat esimerkkejä yrityksen tarjoamista asinatuntija- ja konsultointiratkaisuista. Toimimme kaikissa projekteissa aina luottamuksellisesti. Kosmetiikka- ja elintarviketuotteiden kehityksessä tarvitaan asiantuntemusta liittyen esimerkiksi tuotteiden hyväksyntään ja EU-lainsäädäntöön. Yritys hyödyntääkin laajasti kemian sekä luonnontuotealan asiantuntemusta, prosessinhallintaa sekä markkinointiin liittyvää lainsäädännöllistä tietoutta tuotekehitysprojekteissa. Tuotekehitystä tehdään prosessin kaikilla tasoilla: Tuote voi olla valmiiksi pakattu kuluttajatuote tai uudenlainen kosmetiikkateollisuuteen kehitetty ainesosa. Palveluliiketoimintaamme kuuluu muun muassa:
  • Kosmetiikka- ja ravintolisätuotteiden tuotekehitys ja suunnittelu
  • Kosmetiikan raaka-aineiden ja kosmetiikkatuotteiden EU-lainsäädännön mukaiset turvallisuusarviot
  • HPLC ja kemian alan erityiset analyysipalvelut sekä analyysipakettien suunnittelu
  • Neuvontapalvelut liittyen tuotteiden hyväksyntään ja vaadittaviin analyyseihin ja selvityksiin
  • Neuvontapalvelut uutto- ja prosessointilaitosten suunnitteluun ja laitehankintoihin

metsabanneri2.jpg

R&D CASE ESIMERKKEJÄ

CASE  |   Fazer

Fazer on kotimaisen kauran asiantuntija, joka toimii kahdeksassa maassa ja vien tuotteita yli 40 maahan. Fingredient Oy on tehnyt yritykselle taustatiedon koontia ja erilaisia selvityksiä.

CASE  |  Davvi Cosmetics

Davvin tuotekehitysprojektin tuloksena markkinoille saatettiin täysin uusi luonnonkosmetiikkasarja. Davvi-kosmetiikka hyödyntää tuotteissaan suomalaisia arktisia raaka-aineita. Tuote löytyy nykyään Apteekeista sekä Sokos -tavarataloista. http://www.davvibiocosmetics.com/davvi-cosmetics

CASE | Puhdistamo Real Foods Oy

Puhdistamo on superfoodien uranuurtaja Suomessa - "Yhdellä lauseella sanottuna: Kun on kyse Superfood-tuotteista, Puhdistamo on synonyymi Laadulle". Yrityksen laajasta tuotevalikoimasta löytyy myös kotimaisia superfoodeja, jotka ovat pitkän yhteistyön tuloksia. Tuotteista tarkemmin osoitteessa https://www.puhdistamo.fi/

CASE | IsoDent Oy

IsoDent Oy on suomalainen perheyritys, jonka tavoitteena on tuotekehittää ja valmistaa innovatiivisiä suunhoitotuotteita. Yrityksen hoitavassa hammasproteesien kiinnitysvoiteessa hyödynnetään arktisten yrttiuutteiden antibakteerisia ja antifungaalisia ominaisuuksia. Lisätietoa tuotteesta ja yrityksestä http://isodent.fi/ 

CASE | Detria Oy

Detria Oy on rovaniemeläinen, vuonna 1996 perustettu yritys, joka valmistaa ja markkinoi luontaiskosmetiikka- ja hoitotuotteita. Pitkäkestoisen yhteystyön aikana Detrialle on tehty muun muassa tuotekehitystä sekä laadunhallintaa. Lisätietoa tuotteista osoitteessa http://www.detria.fi/

Lingonberryflower.jpg

ESIMERKKEJÄ JULKISISTA HANKKEISTA

FORLEAP - Metsäbiomassan sivuvirroista uusia tuotteita 2015-2018 (jatkuu)

Fingredient Oy on yritysjäsenenä mukana FORLEAP-hankkeessa, jossa luodaan matalan kynnyksen tuotekehitysalustoja pk-yrityksille, jotka käsittelevät metsäbiomassoja. Hankkessa on mukana Luke ja TTY, sekä muita yritysedustajia.

RANUA 2016 - Hillan ja Hillanlehden terveydellisesti vaikuttavien ainesosien jalostusmahdollisuudet

Selvitystyössä Ranuan kunnalle käytiin läpi kotimaisen hillan ja hillanlehden terveydellisesti vaikuttavat ainesosat uusimman tutkimustiedon mukaan, jalostuksen vaatimaa prosessitekniikkaa sekä osaamista, ja hillan eri fraktioiden potentiaalia maailmanmarkkinoilla.