KESTÄVÄ TERVEYS JA HYVINVOINTI

Luonnonmukaisten ainesosien suosia on voimakkassa kasvussa - Asiakkaat etsivät yhä luonnolisempia, turvallisempia sekä kestävämpiä vaihtoehtoja. Yrityksemme käyttää kotimaisia luomuraaka-aineita. Käytämme vain luonnollisia uuttomenetelmiä sekä biohajoavia tai uudelleen käytettäviä pakkausmateriaaleja.

Suomessa on maailman suurimmat luomukeruualat - 99 % Lapin metsistä on luomusertifioituja

Suomessa on todistetusti maailman suurimmat luomusertifioidut keruualat. Koko maailman 62 miljoonan hehtaarin luomukeruualasta sijaitsee Suomessa 13 miljoonaa hehtaaria. Lapin metsistä 99% on luomusertifioitu. Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin mukaan yli 87-99% Suomen metsistä voisi olla luomusertifioituja ilman ylimääräisiä toimenpiteitä ja tavoite olisi, että tulevaisuudessa kaikista Suomen metsistä tehtäisiin luomusertifioituja. Luomusertifioinnissa on vaikuttava merkitys luonnontuotteiden kestävyyteen, parantavaan vaikutukseen sekä tuoksuun.

Luomukeruu säilyttää luonnon monimuotoisuuden

Luomukeruu ei vahingoita luonnon monimuotoisuutta toisin kuin perinteinen viljely. Maankäytön lisääntyminen on monimuotoisuuden suurimpia uhkia. Luomukeruuta käyttäen metsät voivat korjaantua entiselleen, jolloin monimuotoisuus ei ole kärsinyt, eikä ympäristössä ole saasteita tai kemikaaleja.

Luomukasvejen kysynnän lisääntyessä ruoka-, kosmetiikka-, hyvinvointi- sekä lääketuotteissa se aiheuttaa joitakin suuria ekologisia kysymyksiä. Liika viljely ja elinympäristön häviäminen ovat suurimpia uhkia kasvilajeille ja monimuotoiselle elinympäristölle. International Standard for Sustainable Wild Collection of Medicinal and Aromatic Plants (ISSC-MAP) tarjoaa kestäviä rakenteita luonnon voimavarojen hyötykättöön, joka antaa suunnan oikeanlaiseen maatalouteen sekä keruukäytäntöihin (GAPC) by WHO.

On arvioitu, että vuosittain Suomesta syntyy yhteensä 500- 1000 miljoonaa kiloa luomumarjoja, vaikka teollisuudessa hyödynnetään vain noin 15 miljoonaa kiloa luomumarjaa per vuosi. (MARSI Statistics, Finnish Agency of Rural Affairs). Viljellyt sadot ovat suuria ja kaupallisesti hyödynnetty osuus niistä on melko pieni. Hyödynnetyt lajit eivät ole uhanalaisia ja huomio kiinnittyy keruukäytäntöihin, ettei muut kuin hyödyntämämme lajit vahingoitu keruun aikana.

International Standard for Sustainable Wild Collection of Medicinal and Aromatic Plants (ISSC-MAP)

Convention of Biological Diversity www.cbd.int